Other Information

インフォメーション

NEWS一覧

学校行事 2019.11.05
令和元年 第32回バザー日小祭り
学校生活 2019.11.02
千羽鶴が完成しました!
学校行事 2019.11.02
令和元年 4年 薬草園見学(秋)
学校生活 2019.10.31
令和元年 千葉日大一中・高図書交流会
学校生活 2019.10.31
令和元年 さくら読書
学校生活 2019.10.21
令和元年 3年石井食品工場見学
学校行事 2019.10.21
令和元年 第6回全校朝礼&英語スピーチコンテスト
学校行事 2019.10.21
令和元年 第2回なかよし下校
学校生活 2019.10.10
令和元年 班長の本選び(さくらタイム)
学校行事 2019.10.08
令和元年 4年船橋市北部清掃工場見学
学校行事 2019.10.08
令和元年 第5回全校朝礼
学校行事 2019.10.04
令和元年 2年校外学習
学校行事 2019.10.03
令和元年 3年生自然教室
学校生活 2019.09.30
令和元年 リレー大会
学校行事 2019.09.30
令和元年 4年 鴨川青年の家自然教室
学校生活 2019.09.25
2019年「秋の全国交通安全運動」
学校生活 2019.09.20
令和元年 リレー練習週間
学校生活 2019.09.18
令和元年 全校児童で鶴を折りました!
学校行事 2019.09.18
令和元年 1年生 校外学習
学校行事 2019.09.13
令和元年 夏休み作品展
1 5 6 7 8 9 16
Copyright © Chiba Nihon Daigaku Daiichi Primary School. All Rights Reserved.